Houders van een oorlogsstatuut

De Directie Oorlogsslachtoffers is gemachtigd het remgeld terug te betalen voor alle zorgverstrekkingen en alle geneesmiddelen waarvoor er een tussenkomst van het ziekenfonds was in het kader van de verplichte ziekteverzekering. Het remgeld is het verschil tussen het basisereloon en de terugbetaling van het ziekenfonds.

Het betreft de verstrekkingen die opgenomen zijn in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen: medische, paramedische, ziekenhuisverzorging, laboratoriumanalyses, orthopedische prothesen en prothesen, alsook geneesmiddelen.

Alvorens een terugbetaling aan de HZIV te vragen, is het dus noodzakelijk de tussenkomst van het ziekenfonds te vragen.

Wie heeft er recht op?

Ambulante zorgen (poliklinisch)

Ziekenhuisopname

Verzorging in het buitenland