Onze kantoren zijn gesloten op 15 augustus

Nieuws

08.08.2022

Sluiting kantoren op 15 augustus 2022

Onze kantoren zullen gesloten zijn op 15 augustus 2022. Ze zullen dus ook niet telefonisch bereikbaar zijn.

Controleer de pagina van uw kantoor voor de nieuwe openingstijden.

29.06.2022

HZIV-info mei-juli 2022

Er is een nieuw nummer verschenen van ons ledentijdschrift HZIV-info:

07.04.2022

7 april - Veteranendag

Herdenking van de militairen gesneuveld sinds 1945 tijdens vredes- en humanitaire operaties

Op 7 april 1994 werden tien Belgische blauwhelmen vermoord in Kamp Kigali in Rwanda. De tien Belgische militairen maakten deel uit van de VN-vredesmacht UNAMIR. Deze vredesoperatie had als doel de Arusha-akkoorden te ondersteunen. De moord luidde het begin in van de Rwandese genocide.

Sinds 1998 herdenkt het Belgisch leger op 7 april alle Belgische soldaten die om het leven kwamen... Lees meer

02.02.2022

Uw bankgegevens aanpassen

Op onze website kunt u een aantal zaken zelf online aanpassen.

Via de toepassing myHZIV kunt u het rekeningnummer waarop de HZIV de terugbetalingen voor geneeskundige verstrekkingen uitvoert,opgeven, controleren of wijzigen.

U vindt de toepassing myHZIV in de rubriek HZIV-online van onze website.

  • Om van deze dienst gebruik te maken, moet u met uw Belgische elektronische... Lees meer
04.11.2021

WAT ALS JIJ HET VOOR HET ZEGGEN HAD?

De Europese Unie organiseert een conferentie over de toekomst van Sociaal Europa.

Het doel? Europeanen rechtstreeks betrekken om mee te beslissen over de toekomst.

En omdat de stem van de jongeren cruciaal is, worden 5 jongeren van HZIV uitgenodigd op het gratis event Het Sociaal Europa van morgen.

Wat?

Kom er samen met ons en andere geëngageerde jongeren debatteren.

  • Hoe pakken we grote uitdagingen... Lees meer
18.06.2021

Heropening kantoren

Wij kijken uit om u opnieuw persoonlijk van dienst te kunnen zijn.

Om alles veilig te laten verlopen vragen wij u om rekening te houden met volgende regels:

  • Stel uw bezoek uit als u ziek bent.
  • Draag in onze gebouwen steeds een mondmasker.
  • Kom liefst alleen.

U kunt de openingstijden per kantoor vinden in de rubriek Onze kantoren.

26.05.2021

Verhalen van verzet

Op 8 mei 2021 herdachten wij discreet het einde van de tweede wereldoorlog in Europa.

Deze 76e verjaardag werd helaas grotendeels overschaduwd door de coronacrisis.

De HZIV voelt zicht echter sterk betrokken. De rechthebbenden van onze directie oorlogsslachtoffers kunnen er immers van getuigen.

Onze sociaal assistenten hadden dan ook een gesprek met mevr. Keller, één van deze rechthebbenden, die... Lees meer

24.02.2021

Luchtverontreiniging verhoogt de kans op beroerte en hartinfarct

Wie blootgesteld wordt aan verhoogde concentraties fijn stof, heeft meer kans op beroertes of hartinfarcten (veroorzaakt door acute klontervorming). Dat blijkt uit grootschalig onderzoek van KU Leuven, de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Hasselt, Sciensano, en het Intermutualistisch Agentschap (IMA). Het effect doet zich voor op dezelfde dag als de toename van de luchtverontreiniging of tot twee dagen erna.

De onderzoekers combineerden gegevens over dagelijkse concentraties... Lees meer

15.02.2021

Vaccinatiecampagne Covid-19: rol van de HZIV

De ziekenfondsen zijn enerzijds actoren van de sociale zekerheid en anderzijds uw gezondheidspartner. Het is dan ook vanzelfsprekend dat zij samen de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 ondersteunen.

Welke rol spelen de ziekenfondsen in deze campagne?

De overheid zal u per brief uitnodigen om u te laten vaccineren.

De ziekenfondsen* vervullen een officiële opdracht:

  1. Het rijksregisternummer meedelen van hun leden die als "risicopatiënt" gelden
  2. Bewust... Lees meer
12.02.2021

Sociaal tarief gas en elektriciteit

Indien u vandaag recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming (VT), heeft u voor de periode van 1/2/2021 tot 31/12/2021 recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas.

Het sociaal tarief zal automatisch worden toegekend: u dient hiervoor niks te ondernemen!

Het is de FOD Economie die driemaandelijks aan de leveranciers de namen van de klanten die recht hebben op het sociaal tarief zal doorgeven.

In de praktijk zal de energieleverancier de eerste... Lees meer

25.01.2021

Verlenging geboorteverlof voor werknemers

Voor geboortes vanaf 1 januari 2021 is het geboorteverlof opgetrokken van 10 naar 15 dagen.

Deze dagen zijn te nemen binnen de  4 maanden na de geboorte.

De eerste 3 dagen blijven ten laste van de werkgever (100% loon). De volgende 12 zijn ten laste van de HZIV (82% van het begrensd brutoloon).

De HZIV houdt ook 11,11 % bedrijfsvoorheffing af van dit vervangingsinkomen.

U doet uw aanvraag bij uw HZIV-kantoor en voegt een uittreksel van de geboorteakte toe.

... Lees meer

11.01.2021

De gedeelde therapeutische relatie van het type GMD voor huisartsen die werken binnen eenzelfde groepspraktijk

Werkt uw huisarts, die beheerder is van uw globaal medisch dossier binnen een groepspraktijk?

Dan hebben ook de andere gemachtigde huisartsen binnen dezelfde groepspraktijk voortaan het recht op toegang tot uw geïnformatiseerde medische gegevens om een betere continuïteit van uw zorg te kunnen verzekeren.

Hoe werkt dit ?

Bij het openen van uw GMD heeft uw huisarts het bewijs geleverd voor een therapeutische relatie met u.

Als uw huisarts een globaal medisch... Lees meer

07.01.2021

Covid - Tot uw dienst, maar op afspraak

Door de sanitaire situatie zien we ons jammer genoeg gedwongen de toegang tot onze kantoren te beperken.

Toegang tot de loketten

Onze loketten zijn uitsluitend toegankelijk op afspraak.

Neem hiervoor telefonisch contact op met uw gewestelijke dienst.

  • Uw getuigschriften voor verstrekte hulp kunt u in onze brievenbussen werpen of per post toesturen.
  • U kunt uw vragen... Lees meer
03.11.2020

Covid-19 Aanvullende uitkering voor werknemers

Bent u een werknemer die tijdens de COVID-19-periode arbeidsongeschikt erkend is?

Dan hebt u misschien recht op een aanvullende uitkering tijdens uw primaire ongeschiktheid (minder dan 1 jaar arbeidsongeschikt).

Zie meer info op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Deze tijdelijke maatregel in de... Lees meer

28.10.2020

COVID-19: Toegang wachtzalen en loketten * UPDATE *

 

Beste leden,

Rekening houdend met de sterke stijging van het aantal besmettingen, neemt ook de HZIV strengere maatregelen met betrekking tot de toegang tot de wachtzalen en loketten.

Vanaf 29 oktober 2020 zullen wij enkel nog op afspraak werken en dit zeker al tot en met 11 januari 2021 (update). Deze regeling bestond al voor de contacten met de sociale dienst en nu dus ook voor alle contacten met de loketbedienden. Ook worden, vanaf... Lees meer