De myHZIV-applicatie niet beschikbaar op zaterdag 3 december

Voor professionelen

Bent u een professionele gezondheidswerker (Mediprima, facturatiedienst, ziekenhuismedewerker, Labo,...)?

De HZIV biedt u 2 helpdesks:

(My) Carenet

  • Tel: 02 229 34 35
  • Mail:

Elektronische facturatie

Op deze pagina kunt u ook nog meer info vinden over:

  • de derdebetalersregeling
  • verzekerbaarheid in het buitenland
  • mediprima

Zorgverstrekkers kunnen in het kader van de sociale derdebetaler bijkomende etiketten aanvragen met het adres van hun HZIV-contactpunt.

OCMW: Voor een vraag over een dossier dient u het bevoegde regionaal kantoor te raadplegen. U vindt hier de lijst van bedoelde kantoren.

Leden van de HZIV blijven hun vragen sturen via het contactformulier.

Sociale derdebetaler

Bestelling etiketten

Verzekerbaarheid in het buitenland

Mediprima

Verzekerden "Zeevarenden" van de voormalige HVKZ